JAV muitinė padidino minimalios vertės ribą nuo 200USD iki 800USD

Turime puikių žinių klientams, dirbantiems su JAV rinka! JAV muitinė padidino minimalios vertės supaprastintoms procedūroms ribą nuo 200USD iki 800USD. Su šiuo pakeitimu, kuris įsigaliojo š.m. kovo 10 dieną, visos siuntos, kurių turinys nėra draudžiamas gabenti ir vertė yra 800USD arba mažiau, išmuitinamos be jokių papildomų mokesčių.

Šis pakeitimas negalioja:

  • bet kokios vertės akcizinėms prekėms;
  • bet kokios vertės prekėms, reguliuojamoms JAV žuvininkystės ir laukinės gamtos departamento;
  • bet kokios vertės medikamentams ir medicininės paskirties prekėms (taip pat taikoma akiniams);
  • didesnės vertės nei 200USD prekėms, reguliuojamoms JAV maisto produktų ir vaistų administracijos.