Draudžiami siųsti daiktai

Siuntikas nepriima vežti draudžiamų siųsti daiktų. Paaiškėjus, kad siuntą ar pakuotę sudaro uždrausti daiktai,  siuntimas yra nutraukiamas.

Už siuntos turinį ir kad jame nebūtų draudžiamų siųsti daiktų atsako siuntėjas – tyčia ar dėl neatsargumo užsakydamas uždraustų daiktų pervežimą, perduodamas arba bet kokiu būdu sąlygodamas jų perdavimą pervežimui, siuntėjas prisiima visišką atsakomybę už pasekmes ir įsipareigoja padengti Siuntikui visus dėl to patirtus nuostolius.

Kai kurių prekių negalima siųsti, nes jas draudžiama siųsti į Gavėjo šalį – Patikrinkite prieš išsiųsdami!

Siuntikas draudžia siųsti:
 • Visų rūšių aerozolius
 • Kvepalus (Galima, turint msds)
 • Pavojingus skysčius (Galima, turint msds)
 • Alkoholinius gėrimus bei kitus skysčius, kurie yra stipresni kaip 70 proc. alk.
 • Alkoholinius gėrimus nesandariuose buteliuose
 • Psichotropinius vaistus
 • Narkotines ir psichotropines medžiagas
 • Receptinius ir nereceptinius vaistus, siunčiant ne ES
 • Biologinės medžiagas ir infekcijų sukėlėjus
 • Prekes, pažeidžiančios intelektinės nuosavybės teises ir klastotės
 • Juvelyriką, laikrodžius, išskyrus bižuteriją, banknotus, čekius, vertybinius popierius, apdirbtą ar neapdirbtą platiną, auksą arba sidabrą, brangakmenius, pusbrangius akmenis, papuošalus, meno kūrinius, antikvariatą ir kitus vertingus daiktus galima siųsti tik įvertintose apdraustose siuntose;  tik į tas šalis, kuriose leidžiama tokius daiktus įvežti; tik su tais servisais, kurie leidžia tokius daiktus siųsti (klausti aptarnavimo skyriuje)
 • Maisto produktus
 • Greitai gendančias prekes
 • Gyvus gyvūnus (žinduolius, roplius, žuvis, paukščius, varliagyvius, vabzdžius, bestuburius, jų organai, embrionai bei gaišenos) išskyrus bites, dėles, šilkverpius, parazitus bei kenkėjų naikintojus, siunčiamus registruotose smulkiose siuntose oficialiai pripažintoms institucijoms
 • Žmonių palaikai arba pelenai
 • Medžioklės (gyvūnų) trofėjai, gyvūnų dalys, pavyzdžiui, oda, kaulai, ragai, kailis, gyvūnų liekanos arba gyvūninės kilmės produktai, neskirti vartoti žmonėms
 • Deaktyvuotus nukenksmintus sprogstamuosius įtaisus, šaunamuosius ginklus, karinę amuniciją, įskaitant granatas, sviedinius, šovinius, orinius šautuvus, bet kokias sprogstamųjų įtaisų ar šaunamųjų ginklų kopijas ir imitacijas
 • Dujų balionus
 • Gesintuvus
 • Saugos diržus
 • Sprogiąsias, degiąsias, radioaktyviąsias medžiagas
 • Degtukus, žiebtuvėlius, magnetikus
 • Pavienes (neįmontuotas) oro pagalves
 • Pavienes baterijas
 • Ličio baterijų siuntimas yra leidžiamas tik įrangoje, dauguma vežėjų papildomai apmokęstina ličio baterijų siuntimą.
 • Nuodus, toksines, oksiduojančias ir kitas pavojingas medžiagas
 • Daiktus su įžeidžiančio, nepadoraus, pornografinio pobūdžio užrašais ar atvaizdais
 • Daiktus, kuriuos įvežti ir naudoti siuntimo, tranzito ar gavimo šalyje draudžiama